Envío de comunicacións

As persoas que participan no congreso poderán enviar os seus traballos, que se presentarán de forma oral ou en póster, nas correspondentes sesións establecidas no programa. A organización do XVI Congreso da SGAPEIO publicará un libro de actas cos traballos presentados no congreso.

Formato

Os traballos poderán presentarse en galego, español, portugués ou inglés. O traballo pódese redactar en formato LaTex ou Word, pero enviarase en formato PDF. O traballo incluirá necesariamente un resumo, un mínimo de 4 palabras chave e a bibliografía. Non hai extensión mínima, e recoméndase unha extensión máxima de 12 páxinas. É importante que o estilo se adapte ao modelo de redacción creado para este congreso.

Modelo LaTeX (con exemplo de gráfica en pdf) GAL ESP ENG PT
Modelo Word GAL ESP ENG PT
Modelo OpenDocument GAL ESP ENG PT

Formulario

A copia do así como o arquivo do traballo, ambos en formato PDF, enviaranse á dirección congreso.sgapeio2023@udc.gal.

Os traballos recibidos serán revisados polo Comité Científico e o resultado da revisión notificarase por correo electrónico no prazo anunciado.

Premio Investigadores/as Novos/as.

As persoas que desexen optar ao premio de investigadores/as novos empregarán o mesmo procedemento de presentación do traballo mediante correo electrónico, no que indicarán que queren optar ao premio e en que modalidade. Disporán do mesmo prazo que as demais comunicacións.

Premio póster MTE

As persoas que desexen optar ao premio de mellor póster MTE empregarán o mesmo procedemento de presentación do traballo mediante correo electrónico co asunto “Inscrición Pósters MTE”, no que indicarán que queren optar ao premio e en que modalidade. Incluíran o formulario de inscrición en formato PDF, así como un breve resumo do póster presentado a concurso seguindo as plantillas do congreso. O prazo para enviar o traballo e o póster é o 10 de setembro de 2023.


Datas límite importantes

  • Envío de traballos: 8 de setembro de 2023   12 de setembro de 2023

  • Notificación de aceptación / rexeitamento: 30 de setembro de 2023