Programa

O programa detallado coas diferentes sesións, tanto orais coma de póster, está dispoñible na seguinte

004