Inscrición

A inscrición inclúe o acceso ao programa científico, documentación do congreso e cafés do descanso, así como as visitas incluídas no programa social.


Tipo SUPERREDUCIDA
Ata o 6 de setembro (incluido)
REDUCIDA
Ata o 15 de outubro (incluido)
NORMAL
Despois do 15 de outubro
Grupo I
Socios da SGAPEIO* e persoal de empresas e institucións patrocinadoras
95 € 120 € 150 €
Grupo II
Non socios
130 € 150 € 180 €
Grupo III
Estudantes, desempregados e xubilados socios
45 € 55 € 65 €
Grupo IV
Estudantes, desempregados e xubilados non socios
60 € 70 € 80 €

*E de sociedades con acordos de reciprocidade (SEIO, SPE, RSME e AGAPEMA)

Para inscribirse no congreso hai que realizar os seguintes pasos:

 1. Cubrir o indicando, entre outras cuestións, o grupo ao que pertence o participante dacordo á táboa anterior.

 2. Realizar os pagos da cota mediante transferencia bancaria á seguinte conta:

  • Titular: Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións - SGAPEIO

  • IBAN: ES11 2080 0314 3030 4001 9642

  • Entidade bancaria: ABANCA

  • Código BIC/Swift: CAGLESMMXXX

  GAL   No asunto, debe figurar “SGAPEIO2023 – Apelidos e nome”

  GAL  Se, á hora de facer o pagamento da inscrición, houbera custos bancarios asociados, estes deberán ser asumidos pola persoa que se inscribe no congreso.


 3. Envío de correo electrónico. Será necesario enviar á dirección de correo electrónico congreso.sgapeio2023@udc.gal o formulario de inscrición (en formato PDF) e unha copia do xustificante da transferencia bancaria.

 4. As personas participantes que se acollan a algunha redución da cota de inscrición (estudantes, desempregados) deberán enviar, ademais, unha fotocopia do documento oficial que acredite que se poden acoller a dita reducción.

A organización do congreso enviará un correo electrónico confirmando a correcta inscrición no congreso.


Política de cancelación

Para cancelar a inscrición no congreso, débese solicitar por escrito vía correo electrónico á dirección congreso.sgapeio2023@udc.gal antes do 30 de setembro de 2023. Despois da antedita data, non se poderá realizar o reembolso da cota.